ZAŠTO BAŠ BERN?       

- Naše Društvo obavlja djelatnosti u svim segmentima graditeljstva uključujući također i specijalnu stručnu gradnju.

- Temeljem iskustava stečenih sistematizacijom izvođenja radova i postignutih rezultata,  naše je Društvo osposobljeno za davanje ponude širokog i sveobuhvatnog spektra usluga.

- Podršku konkurentnosti postignute kulture izvođenja radova predstavljaju vrhunski strojevi i svestrano tehnološko znanje kojim raspolažu stručnjaci tvrtke.

- Svaki segment naših djelatnosti u skladu je s načelom očuvanja prirode.

- Cilj o kojemu rukovodstvo Društva neprekidno vodi računa je da prati ubrzane promjene te da bude spremno udovoljiti zahtjevima novih izazova.
GRUPA U DINAMIČNOM RAZVOJU


Tvrtka "MÉLY-VÍZ" Bt. je svoju djelatnost započela 1991. godine. Od 01.01.1993.g. tvrtka je pretvorena u društvo s ograničenom odgovornošću. U početku smo se bavili prvenstveno  niskogradnjom i hidrogradnjom a od tada se u okvirima proširenog profila djelatnosti tvrtka počela baviti i poslovima visokogradnje.
Glavni vlasnici Društva 2004.g. utemeljuju BERN Építő Kft. u cilju da bi u prostoru u kojemu vrši svoje djelatnosti (južno i zapadno Zadunavlje), prilagođavajući se potrebama tržišta, obavljali poslove oko razvoja nekretnina i glavnih izvođačkih radova.

Ovdje se misli, s jedne strane, na građevinske objekte (stambene zgrade, stambene blokove, poslovne objekte, industrijske terminale, hale) u vlastitoj investiciji, a s druge strane i generalnu izvedbu radova preko raspisanih natječaja s ulaganjem države, lokalnih samouprava i privatnih ulagača. Prateći stanje tržišnih potreba i njegova utjecaja, odlukom vlasnika, spajanjem dvaju gospodarskih društava, nastalo je zatvoreno dioničko društvo BERN ÉPÍTŐ ZRT.

 


POLITIKA KVALITETE

BERN Zrt. bavi se gradnjom, obnovom i kompletnim izvođenjem radova na objektima u segmentu visokogradnje i niskogradnje. Naša su nastojanja da djelujemo poput djelotvorne organizacije koju karakteriziraju prijateljski odnosi, bliskost prema ljudima i obiteljsko ozračje kako u poslovnom smislu, tako i u općim prilikama življenja. Želimo biti dobar partner svima gdje god da se pojavimo ili obavljamo posao. Naši radovi svjedoče o tome da im ne pristupamo samo kao izvođači, dobavljači materijala nego se prema njima odnosimo kao da smo im korisnici i održavatelji, skrbeći od prvoga trenutka o kvaliteti te o zadovoljstvu naših naručitelja.